TOPlist
červnové čísloJsi 968443. návštěvník.
Tento den 967.

Další číslo
12. číslo
Tarsicia už vy‘lo!

Král kvízů
Už je po uzávěrce 162. kola (červenec - srpen)

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Mikuláš.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:1/2003
Rubrika:Aktuálně
Autor:Jiří Zajíc
Název:Skauting – pokus o zlepšení světa
Článek:24. dubna, na svátek sv. Jiří, mají svůj svátek skauti. Svatý Jiří vedl podle legendy boj s drakem a v tomto boji zvítězil. Všichni skauti si tím připomínají, že celý náš život musíme bojovat s takovými svými „draky“, kteří nás svádějí k různým neplechám. Ale věří, že po vzoru sv. Jiří se podaří tyto „draky“ skolit a že se svět stane zase o trochu lepším…

Skauting je vlastně pokus o zlepšení světa. Hnutí, které se zrodilo na přelomu 19. a 20. století, je přesvědčené o tom, že změna společnosti začíná u změny srdce člověka, a spoléhá na to, že účinnou cestou k tomu je výchova. Tu skauting postavil na trojí odpovědnosti a službě: Bohu, lidem a sobě. Je v tom právě celé Ježíšovo „dvojpřikázání“: Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Miluj svého bližního jako sám sebe. Není divu – vždyť zakladatel skautingu Robert Baden-Powell byl nejen výborným vojenským stratégem a geniálním pedagogem, ale také na svou dobu neuvěřitelně prozíravým křesťanem anglikánského vyznání. Hluboký, opravdový a současně ekumenický.

Miliony živých vzorů
Krásné ideály jsou sice důležité, ale ještě důležitější je proměnit je v život. A právě v tomhle je skauting zatím nejúspěšnějším pokusem v nám známých dějinách. Nejen, že jím za 100 let prošlo víc než 50 milionů děvčat a chlapců, ale měl skutečně zásadní význam pro jejich celý život. A skrze ně mnohdy i pro společnost, ve které žili a žijí.

Jak na to?
Skauting zná metodu, jak člověka – od pěti šesti let až k dospělosti – rozvíjet tak, aby z něj nakonec opravdu byl zralý, spolehlivý a moudrý dospělý, který unese svou zodpovědnost před Bohem, lidmi i sebou. Základem této metody je respektování skutečného stupně tělesné, duševní i duchovní úrovně člověka, jejich souběžné rozvíjení prostřednictvím aktivních programů, kde si dítě i mladý člověk opravu může mnohé „osahat“. A to všechno v partě podobných kamarádů a kamarádek, na které se může čím dál tím víc spolehnout – některé z nich si ponese celým životem. A při tom všem spousta legrace, dobrodružství, překvapení sebou i druhými, zkušeností, že člověk toho vydrží mnohem víc, než by si myslel, když k tomu má pořádný důvod.

Příklad pod širým nebem
Skauting je dnes i pro mnoho českých kluků a děvčat jedinečnou příležitostí setkat se s duchovním životem. Ne v nějakých nudných kázáních, ale u ohně táboráku, v teepee, pod hvězdami, v šumění lesa i potoka, v přátelstvích na život a na smrt. Právě tehdy se ukazuje, že duchovní život, život s Bohem, život v Pravdě a Lásce, nejsou žádné řeči, ale ta nejskutečnější skutečnost. Krásná skutečnost. Skauting je prostorem svědectví. V našich českých poměrech určitě jedním z nepříhodnějších. Není náhodou, že významná část kněží, kteří v minulém půlstoletí něco opravdu zásadního dokázali – například Jiří Reinsberg, Anastáz Opasek, Štěpán Trochta, Oto Mádr, Karel Fořt, Alexandr Heidler, Method Klement – prošli skautem :-)

Katolický skaut
V naší zemi v současné době funguje řada skautských oddílů v podstatě ve všech regionech. V mnoha z nich je větší či menší počet členů, kteří jsou praktikující katolíci, některé oddíly mají zdůrazněnou náboženskou výchovu přímo zařazenu mezi základní pilíře programu. Některé takové oddíly pracují v úzkém spojení s některou farností, jiné, zvláště ve větších městech, jsou na konkrétní farnosti naopak nezávislé a sdružují děti a mládež ze široké spádové oblasti. Činnost sestává z pravidelných družinových schůzek, na nichž se schází zpravidla jedenkrát týdně malá skupina přibližně 6 skautů nebo skautek; několik takových družin pak tvoří oddíl. Ten se v kompletní sestavě setkává na oddílových schůzkách, jednodenních i delších výletech (ve skautské řeči výpravách) do přírody a pak samozřejmě na vrcholné akci roku – skautském táboře.
Říkáte si, že je tohle všechno pěkné, ale vrtá vám hlavou, jak a kde takové oddíly najít? Možností je několik – nejjednodušší je skauty kontaktovat na akcích pro veřejnost, jistě vám řeknou, kde a kdy se scházejí; možná zjistíte, že skautská klubovna je od vás skutečně nedaleko. Další možností je navštívit webové stránky českých skautů www.skaut.cz, kde jsou umístěny odkazy na internetové prezentace řady oddílů.

Skautské hnutí je založeno na třech základních principech:
1. povinnost k Bohu, chápaná jako povinnost hledat v životě vyšší hodnoty než materiální;
2. povinnost vůči ostatním, chápaná jako věrnost své vlasti, která je v souladu s úsilím o mír, o vzájemné pochopení a spolupráci mezi lidmi, národy a různými sociálními skupinami; je pojata jako závazek účastnit se na rozvoji společnosti, jako úcta a láska prokazovaná bližním a přírodě;
3. povinnost vůči sobě, chápaná jako odpovědnost za rozvoj sebe sama.

Tyto základní principy jsou vyjádřeny ve skautském slibu a zákonu.

Skautský slib zní:
„Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
– sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
– plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
– duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.“
Skaut může ukončit slib dodatkem: „K tomu mi pomáhej Bůh.“

Skautský zákon zní:
1. Skaut je pravdomluvný.
2. Skaut je věrný a oddaný.
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
5. Skaut je zdvořilý.
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
8. Skaut je veselé mysli.
9. Skaut je hospodárný.
10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.

Hlavní statistické údaje:
V Junáku je celkem 44 200 členů, z toho 27 300 mladších než 18 let. Přes 10 tisíc je vlčat a světlušek, přes 11 tisíc skautů a skautek, přes 6 000 roverů a rangers.
V Junáku je cca 2 190 oddílů a 150 z nich je „se zdůrazněnou náboženskou výchovou“ – v drtivé většině katolickou. Kromě toho je ovšem řada oddílů vedená křesťany, kde je složení dětí míchané.
Naprostá většina akcí se uskutečňuje mimo neděli (kromě táborů a několika víkendových výprav za rok), takže ministranti kvůli skautským akcím prakticky nemusí v neděli ve farnosti chybět ;-). A pokud trvá akce celou neděli, bývá zpravidla možnost návštěvy mše zajištěna.
Pr/Qr:1274/0

Zbývá do:

Aktualizace

Anketa 22.01.2021
Během koronavirové krize
můžu chodit do školy a jsem za to rád.
[hlasů: 12]
musím chodit do školy a radši bych se učil z domova.
[hlasů: 4]
nemůžu chodit do školy a štve mě, že se musím učit doma.
[hlasů: 17]
menůžu chodit do školy a je to super, že se můžu učit doma.
[hlasů: 18]

Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 262]
Určitě ne
[hlasů: 23]
Nevím
[hlasů: 51]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 60]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 109]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 290]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 199]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 172]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 117]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 75]
Jsem dívka.
[hlasů: 210]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 75]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
19.1.2021, 16:05
Připravujeme pro vás únorové číslo Tarsicia, bude moc hezké, těšte se.
28.8.2020, 14:26
Omlouváme se, že v posledních měsích nestíháme přidávat archivní čísla Tarsicia ve formátu PDF. Pokusíme se polepšit:)

Kalendář
Získejte Firefox!
Uložit stránku jako domovskou                   Dotazy týkající se TARSICIA pište na redakce@tarsicius.cz                   © 2005 Tarsicius - občanské sdružení