TOPlist
říjnové čísloJsi 696147. návštěvník.
Tento den 128.

Další číslo
7. číslo
Tarsicia vyjde
přibližně za
14 dnů !!!

Král kvízů
Uzávěrka
161.kola (červen)
je 1.7.2019

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Leoš.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:4/2011
Rubrika:Manželství
Autor:otec Miro Bartoš
Název:Ženatý kněz.
Článek:Asi si, drazí kamarádi, říkáte, co je to za divný nadpis a jak to, že si s knězem budeme povídat v rubrice MANŽELSTVÍ? Nemějte strach, vše je v pořádku, dnes jsme se totiž podívali na Slovensko, do Popradu za otcem Miro Bartošem, který je knězem řeckokatolického obřadu.

Jak byste nás na pár řádcích seznámil s řeckokatolickou církví? Co je s římskokatolickou společné a v čem se naopak odlišujeme?
Zdravím všechny čtenáře časopisu Tarsicius, především vás, ministranty! Církev, od dob apoštolů, se začala rozšiřovat ohlašováním evangelia ze Svaté země na východ i na západ. Lidé, kteří se stávali křesťany na východě, měli jinou kulturu a mentalitu než lidé na západě. Proto, i když vyznávali stejné pravdy víry v Boha, začali se odlišovat ve vnějších projevech víry, především při slavení eucharistie, ale i při slavení ostatních svátostí. Tak vznikly v katolické církvi různé obřady, tedy různé liturgické způsoby oslavy Boha, prohlubování duchovního života věřícího člověka. Mezi západní obřady patří i latinský ritus (to jsou římskokatolíci). Mezi východní obřady, kterých je 23, patří byzantský ritus (to jsou řeckokatolíci). Co mají naše církve společné? Řeckokatolíci a římskokatolíci vyznávají ty stejné pravdy víry, máme jednat podle stejných morálních zásad a spolu s dalšími sjednocenými církvemi jiných obřadů tvoříme katolickou církev, jejíž hlavou na této zemi je římský papež nyní Benedikt XVI.

Žijeme na stejném území, jak to, že jsou zde římskokatolíci i řeckokatolíci?
To, že na Slovensku, ale i v Čechách jsou kromě římskokatolíků také řeckokatolíci, pochází z dob velkých misionářů, spolupatronů Evropy, které jistě znáte i vy. Ano, jsou to solunští bratři sv. Cyril a Metoděj. Víte, že v dobách Velké Moravy, kníže Rostislav poprosil byzantského císaře, aby mu poslal takové muže, kteří by velkomoravský lid naučili víře v pravého Boha v jazyce, kterému budou rozumět. A tak Konstantin – Cyril se svým bratrem Metodějem připravili písmo, přeložili evangelium a bohoslužebné knihy a v roce 863 přišli na naše území hlásat křesťanskou víru a učit lidi. Soluň (část dnešního Řecka) patřila do Byzantské říše. Tam věřící používali byzantský ritus. Teď pochopíme, že řeckokatolíci v našich zemích zachovávají liturgické obřady tak, jak je k nám přinesli již v devátém století sv. Cyril a Metoděj.

Kolik je v ČR řeckokatolíků a do které diecéze vlastně patří?
Řeckokatolíci, kterých je v ČR asi 8000, patří do apoštolského exarchátu pro katolíky byzantsko-slovanského v České republice. Exarchát je předstupněm eparchie (diecéze) a prohlásil jej Jan Pavel II. dne 15. 3. 1996. Exarchát má sídlo v Praze, vede jej apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko, titulární biskup orejský. Na celém území ČR je 20 farností a o věřící se stará 25 kněží. (web: www.exarchat.cz)

Jsou také při řeckokatolických mších ministranti? Taky jich je u oltáře třeba 20, nebo dokonce i víc, jako v některých našich farnostech?
I při našich bohoslužbách pomáhají ministranti. Jejich počet je různý a záleží na velikosti farnosti. Máme hodně farností v malých vesničkách, kde žije málo rodin s malými dětmi. Tam je kněz rád, když má alespoň dva ministranty. Ve větších farnostech jejich je víc.

Jaké to je starat se zároveň o rodinu a farnost? Nezanedbáváte jedno nebo druhé?
V našem byzantském obřadu je dosud zachována starobylá možnost, že pokud ženatý muž cítí povolání ke kněžství, může být po studiích a duchovní přípravě v kněžském semináři vysvěcen za kněze. Kněz se svou rodinou žije život spojený s životem farnosti. I rodina pomáhá ve farnosti – při liturgii, práci s mládeží a rodinami. Moje rodina je mi v mé kněžské službě velkou pomocí. Samozřejmě, že moje rodina, tím že žije pro farnost, nemůže mít volné chvíle tak jako ostatní, protože když jsou svátky a jiní mají volno a relax, já jako kněz spolu se svou rodinou připravujeme a prožíváme svátky v chrámu a při akcích, které pořádáme pro farnost.

A která z těchto služeb je náročnější být knězem, nebo se starat o rodinu?
Dobrý otec rodiny má být také pastýřem, který vede svou rodinu k Bohu. Jak není snadné v této době být dobrým otcem, tak není snadné být dobrým knězem. V našich farnostech věřící říkají knězi „duchovní otec“. Takže se chci snažit být dobrým otcem a věřím, že se to dobře projeví jak v rodině, tak i ve farnosti.
Všem ministrantům přeji, abyste vždy měli ve farnosti pouze dobré duchovní otce.

Děkujeme za rozhovor a vyprošujeme mnoho sil do Vaší služby.
Pr/Qr:475/0

Zbývá do:

Aktualizace

Za poslední 2 měsíce nejsou žádné
aktualizace stránek.


Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 221]
Určitě ne
[hlasů: 18]
Nevím
[hlasů: 34]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 43]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 100]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 253]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 173]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 147]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 88]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 68]
Jsem dívka.
[hlasů: 183]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 64]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
25.10.2017, 13:09
Listopadové číslo je už v tiskárně, můžete se těšit. Dozvíte se spoustu zajímavostí z televize NOE. Pokud vás lákají zvláště drony a jiná moderní technika, budete jistě nadšení.
25.4.2017, 14:33
Možná si říkáš, jak to u nás v redakci Tarsicia vůbec funguje. Kdo vymýšlí všechny články a témata? Můžeš to být i ty, když nám odpovíš na pár otázek na adrese