TOPlist
červnové čísloJsi 792005. návštěvník.
Tento den 77.

Další číslo
2. číslo
Tarsicia vyjde
přibližně za
12 dnů !!!

Král kvízů
Už je po uzávěrce 162. kola (červenec - srpen)

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Slavomír.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:6/2012
Rubrika:Co mi vrtá hlavou?
Autor:MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, PhD.
Název:Je výstava The human body exhibition etická?
Článek:Dobrý den, jaký je názor církve na výstavu The human body exhibition? Myslím, že je to výborný studijní materiál pro studenty medicíny, ale setkal jsem se i s názorem, že tato výstava zneuctívá lidské tělo. Děkuji. Martin, 16 let

Výstava The Human Body Exhibiton je v České republice již podruhé. Poprvé se její konání setkalo s poměrně bouřlivou diskuzí, velmi ostře se vůči ní ohradil například Tomáš Halík a děkanové pražských lékařských fakult.
Podruhé již tato výstava takovou diskuzi nevyvolala. Můžeme se sice ptát, zdali jsme si "už nezvykli", ale takto Vaše otázka nezní, byť by odpověď na ni mohla být zajímavou sondou do myšlení české společnosti.
Vy se ptáte na dvě věci: 1. jestli je výstava vhodným studijním materiálem pro mediky, a za 2. jestli výstava nezneuctívá lidské tělo.
Odpověď na první otázku je mnohem jednodušší: Výstava není vhodným studijním materiálem pro mediky jednoduše proto, že je příliš povrchní. Projít se výstavou pravděpodobnost úspěchu u zkoušky z anatomie nezvýší. Anatomie se studuje velmi podrobným studiem, kdy musíte znát vlastně všechno. Není detail, který by Vám mohl uniknout. Takže studujete z velmi podrobných atlasů a učebnic. A samozřejmě, že se také účastníte pitev. Pitvy v rámci výuky mediků jsou třeba
až rok a půl trvající souvislá výuka, samozřejmě propojená s náročným a opakovaným přezkušování. Pitvy se dějí za dohledu asistentů Ústavů anatomie lékařských fakult a je vyloučeno, že by si někdo z mediků dovolil vystupovat tam nějak senzacechtivě. Znamenalo by to jeho okamžitý konec na škole.

Druhá otázka je mnohem složitější:
Souvisí vlastně s postoji tří nebo čtyř osob, které výstavu vytvářejí. Tou první osobou jsou ti, kdo jsou nyní zároveň exponáty na výstavě. Také oni byli živí lidé. Je otázka, jestli před svojí smrtí věděli, k jakému účelu budou použita jejich těla. Pokud o tom nevěděli, je z našeho evropského
pohledu naprosto nepřijatelné takto zacházet s lidským tělem. Avšak oni o využití svého těla vědět mohli. Pak mohli dát souhlas s jeho použitím k výstavním účelům. To je důležité, ale nemusí to ještě legitimovat takové vystavení vlastního těla. Je otázka, jestli já sám mohu zacházet se svým tělem takto, jestli ho mohu dát ho takto vystavovat.
Výstava má mnohem větší tendenci ke zneužití, k senzacechtivosti než anatomické pitvy. Člověk je odpovědný k sám sobě a měl by mít i odpovědnou představu o tom, co se stane s jeho tělem po jeho vlastní smrti. Ani za živa svoje tělo nevystavujeme a kdo tak činí, setkává se s konflikty ve společnosti.
Druhým člověkem je ten, kdo výstavu připravuje. Jakým způsobem získal těla zemřelých? Byl v tom byznys, a kolik? Co je jeho záměrem, senzace, výdělek nebo poučení ostatních (které, jak jsem řekl je spíše minimální)?
V podobné situaci je ta třetí strana, organizátor výstavy v České republice. Také u něj si můžeme klást otázku po byznysu nebo snaze poučit ostatní při respektování alespoň minima piety vůči zemřelým lidem.
Čtvrtou osobou je osoba návštěvníka výstavy. Jdu za senzací, za raritou, podobně jako například za brutálním sexem na internetu, jdu za vzrušením? Anebo mě alespoň trochu zajímá moje tělo, mám k němu respekt a obdivuji je při vědomí vděčnosti vůči lidem, kteří svoje těla věnovali této výstavě?
Asi cítíte, že už z postavení těchto otáz ek můžeme "vydestilovat" zásadní postoj: Vnímám člověka jako nástroj obchodu, vydělávám na senzaci anebo jde mi o to touto (byť z mého pohledu velmi primitivní) formou někoho poučit?
Pr/Qr:1706/0

Zbývá do:

Aktualizace

Anketa 22.01.2021
Během koronavirové krize
můžu chodit do školy a jsem za to rád.
[hlasů: 0]
musím chodit do školy a radši bych se učil z domova.
[hlasů: 0]
nemůžu chodit do školy a štve mě, že se musím učit doma.
[hlasů: 0]
menůžu chodit do školy a je to super, že se můžu učit doma.
[hlasů: 0]

Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 247]
Určitě ne
[hlasů: 20]
Nevím
[hlasů: 46]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 57]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 106]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 275]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 193]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 162]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 107]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 74]
Jsem dívka.
[hlasů: 204]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 70]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
28.8.2020, 14:26
Omlouváme se, že v posledních měsích nestíháme přidávat archivní čísla Tarsicia ve formátu PDF. Pokusíme se polepšit:)
8.1.2020, 11:18
Přejeme vám všem mnoho Božího požehnání v Novém roce a těšíme se na setkání se všemi čtenáři v dalších číslech Tarsicia.

Kalendář
Získejte Firefox!
Uložit stránku jako domovskou                   Dotazy týkající se TARSICIA pište na redakce@tarsicius.cz                   © 2005 Tarsicius - občanské sdružení