TOPlist
lednové čísloJsi 782698. návštěvník.
Tento den 236.

Další číslo
12. číslo
Tarsicia vyjde
asi už zítra !!!

Král kvízů
Už je po uzávěrce 162. kola (červenec - srpen)

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Blanka.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:4/2012
Rubrika:Duchovní slovo otce biskupa
Autor:Kardinál Miloslav Vlk
Název:Bůh tě povýší, až přijde čas
Článek:Milí ministranti,
když jsem se ve svém životě setkával v nejrůznějších koutech světa s ministranty, vždy jsem v jejích očích viděl tolik otázek, které by chtěli vyslovit. Nejčastěji by se byli zeptali, jak mi na životní cestě pomáhala moje víra, až jsem se stal kardinálem.

V mém pestrém a dobrodružném životě bylo pro mne nejsilnější zkušeností, že slovo Boží je živé, že je platné a že „funguje“. Když jsem se za komunismu po maturitě nedostal na žádnou vysokou školu, protože jsem nebyl ve svazu komunistické mládeže, ani jsem nemohl vstoupit do kněžského semináře, šel jsem tehdy na mariánské poutní místo Lomec u Bavorova, abych si vyprosil světlo pro svůj život. Při mši svaté se tam četla věta z 1. listu sv. Petra: „Pokořte se pod mocnou ruku Boží, aby vás Bůh povýšil, až k tomu přijde čas.“ (1 Pe 5, 6). Uvěřil jsem tomu Božímu slovu, nechal jsem se jím vést a skutečně přišel čas a ejhle – já jsem se dostal nejprve na filozofickou fakultu a potom i na teologickou fakultu a do kněžského semináře. Bůh otevíral dveře, jak slíbil, takže jsem mohl být v roce 1968 vysvěcen na kněze. A když se zhroutil komunismus, naplňovalo se to slovo, kterého jsem se držel, ještě dále: stal jsem se budějovickým biskupem a pak pražským arcibiskupem. A aby to bylo jasné, tak se pak při obřadu ustanovení kardinálem ve Vatikánu četla právě ta věta: „Pokořte se pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil, až k tomu přijde čas…“ Bůh mi připomněl, že drží své slovo.
Pr/Qr:533/0

Zbývá do:

Aktualizace

Za poslední 2 měsíce nejsou žádné
aktualizace stránek.


Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 243]
Určitě ne
[hlasů: 20]
Nevím
[hlasů: 46]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 56]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 105]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 271]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 191]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 161]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 106]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 74]
Jsem dívka.
[hlasů: 202]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 70]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
8.1.2020, 11:18
Přejeme vám všem mnoho Božího požehnání v Novém roce a těšíme se na setkání se všemi čtenáři v dalších číslech Tarsicia.
20.12.2019, 11:16
Redakce Tarsicia přeje všem ministrantům a jejich rodinám požehnané prožití Vánoc a co nejméně nemocí způsobených nastydnutím ve studených kostelech:)

Kalendář
Získejte Firefox!
Uložit stránku jako domovskou                   Dotazy týkající se TARSICIA pište na redakce@tarsicius.cz                   © 2005 Tarsicius - občanské sdružení