TOPlist
říjnové čísloJsi 696144. návštěvník.
Tento den 125.

Další číslo
7. číslo
Tarsicia vyjde
přibližně za
14 dnů !!!

Král kvízů
Uzávěrka
161.kola (červen)
je 1.7.2019

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Leoš.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:10/2012
Rubrika:Zajímavosti
Autor:Redakce
Název:Rok víry
Článek:Před rokem 11. října vydal náš Svatý otec Benedikt XVI. svůj apoštolský list s názvem „Porta fidei“, tedy Brána víry. V tomto dokumentu vyhlásil následující období od 11. října 2012 do 24. listopadu 2013 rokem víry. Tato data nejsou vybrána náhodou: první je dnem, kdy před 50 lety začal II. vatikánský koncil a před 20 lety byl vydán Katechismus katolické církve, a druhé je dnem slavnosti Ježíše Krista Krále (tedy závěr liturgického roku).

Možná se ptáte, proč zase nějaký ten rok – byl rok Eucharistie, růžence, křtu, biřmování atd. – není toho již příliš? Věřte, že ne. Vždyť víra je přece božskou ctností, kterou lneme k Bohu, je pro nás důležitá a z ní se odvíjí i naše služba Bohu.
Jistě během následujícího období dostanete od svých biskupů a kněží mnoho podnětů i úkolů právě o prožívání naší víry v Pána Ježíše. Nepochybně ale jedním z nejdůležitějších je přání našeho papeže Benedikta XVI.: „Přejeme si, aby tento rok vzbudil v každém věřícím touhu vyznat svou víru v plnosti a s novým přesvědčením, s důvěrou a radostí“ (srov. Porta fidei, 9). Víra není soukromá záležitost, i její veřejné vyznání je nesmírně důležité. Pro nás, ministranty, nejbližší spolupracovníky kněží a služebníky oltáře, to pak platí o to více.
Dobrým podnětem k poznávání víry církve, tedy naší víry, je četba a studium Katechismu (zvláště čl. 185–1065), případně YouCat (čl. 1–165) nebo Kompendium (ot. 33–217). Protože máme 12 článků víry (srov. apoštolské vyznání), můžete sami nebo společně s druhými probírat vždy jeden článek za měsíc. Zároveň jistě bude vhodné, když každý den obnovíte svoje osobní vyznání víry: např. modlitbou vyznání víry nebo modlitbou z kancionálu 019 či 039. Možností je mnoho. I v Tarsiciovi se budeme prožívání tohoto zvláštního roku více věnovat. Proto všem nám fandíme v onom prožívání víry v Pána Ježíše, kterému můžeme sloužit v takové blízkosti.
Pr/Qr:248/0

Zbývá do:

Aktualizace

Za poslední 2 měsíce nejsou žádné
aktualizace stránek.


Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 221]
Určitě ne
[hlasů: 18]
Nevím
[hlasů: 34]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 43]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 100]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 253]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 173]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 147]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 88]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 68]
Jsem dívka.
[hlasů: 183]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 64]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
25.10.2017, 13:09
Listopadové číslo je už v tiskárně, můžete se těšit. Dozvíte se spoustu zajímavostí z televize NOE. Pokud vás lákají zvláště drony a jiná moderní technika, budete jistě nadšení.
25.4.2017, 14:33
Možná si říkáš, jak to u nás v redakci Tarsicia vůbec funguje. Kdo vymýšlí všechny články a témata? Můžeš to být i ty, když nám odpovíš na pár otázek na adrese