TOPlist
říjnové čísloJsi 707489. návštěvník.
Tento den 107.

Další číslo
10. číslo
Tarsicia vyjde
přibližně za
18 dnů !!!

Král kvízů
Už je po uzávěrce 162. kola (červenec - srpen)

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Jolana.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:10/2012
Rubrika:Zajímavosti
Autor:Redakce
Název:Rok víry
Článek:Před rokem 11. října vydal náš Svatý otec Benedikt XVI. svůj apoštolský list s názvem „Porta fidei“, tedy Brána víry. V tomto dokumentu vyhlásil následující období od 11. října 2012 do 24. listopadu 2013 rokem víry. Tato data nejsou vybrána náhodou: první je dnem, kdy před 50 lety začal II. vatikánský koncil a před 20 lety byl vydán Katechismus katolické církve, a druhé je dnem slavnosti Ježíše Krista Krále (tedy závěr liturgického roku).

Možná se ptáte, proč zase nějaký ten rok – byl rok Eucharistie, růžence, křtu, biřmování atd. – není toho již příliš? Věřte, že ne. Vždyť víra je přece božskou ctností, kterou lneme k Bohu, je pro nás důležitá a z ní se odvíjí i naše služba Bohu.
Jistě během následujícího období dostanete od svých biskupů a kněží mnoho podnětů i úkolů právě o prožívání naší víry v Pána Ježíše. Nepochybně ale jedním z nejdůležitějších je přání našeho papeže Benedikta XVI.: „Přejeme si, aby tento rok vzbudil v každém věřícím touhu vyznat svou víru v plnosti a s novým přesvědčením, s důvěrou a radostí“ (srov. Porta fidei, 9). Víra není soukromá záležitost, i její veřejné vyznání je nesmírně důležité. Pro nás, ministranty, nejbližší spolupracovníky kněží a služebníky oltáře, to pak platí o to více.
Dobrým podnětem k poznávání víry církve, tedy naší víry, je četba a studium Katechismu (zvláště čl. 185–1065), případně YouCat (čl. 1–165) nebo Kompendium (ot. 33–217). Protože máme 12 článků víry (srov. apoštolské vyznání), můžete sami nebo společně s druhými probírat vždy jeden článek za měsíc. Zároveň jistě bude vhodné, když každý den obnovíte svoje osobní vyznání víry: např. modlitbou vyznání víry nebo modlitbou z kancionálu 019 či 039. Možností je mnoho. I v Tarsiciovi se budeme prožívání tohoto zvláštního roku více věnovat. Proto všem nám fandíme v onom prožívání víry v Pána Ježíše, kterému můžeme sloužit v takové blízkosti.
Pr/Qr:296/0

Zbývá do:

Aktualizace

Za poslední 2 měsíce nejsou žádné
aktualizace stránek.


Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 224]
Určitě ne
[hlasů: 19]
Nevím
[hlasů: 35]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 44]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 100]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 256]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 176]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 148]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 90]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 68]
Jsem dívka.
[hlasů: 184]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 66]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
25.10.2017, 13:09
Listopadové číslo je už v tiskárně, můžete se těšit. Dozvíte se spoustu zajímavostí z televize NOE. Pokud vás lákají zvláště drony a jiná moderní technika, budete jistě nadšení.
25.4.2017, 14:33
Možná si říkáš, jak to u nás v redakci Tarsicia vůbec funguje. Kdo vymýšlí všechny články a témata? Můžeš to být i ty, když nám odpovíš na pár otázek na adrese