TOPlist
květnové čísloJsi 834071. návštěvník.
Tento den 277.

Další číslo
Prázdninové číslo už vy‘lo!

Král kvízů
Už je po uzávěrce 162. kola (červenec - srpen)

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Libor.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:12/2012
Rubrika:Zajímavosti
Autor:biskup Jan Baxant
Název:Synoda v Římě
Článek:Vážení ministranti, milí mladí přátelé,
před několika dny jsem se vrátil z Říma, kde jsem se ve dnech od 7. do 28.října t.r. účastnil konání Biskupské synody na téma „Nová evangelizace pro předávání křesťanské víry“. Mohu vás všechny ujistit, že jsem každý den myslel na naši zem a na všechny její obyvatele, když jsem byl mými spolubratry biskupy pověřen, abych zastupoval Českou republiku. Bez nadsázky vám sděluji, že jsem se v Římě cítil velmi dobře, a to také díky tomu, že ve společenství 262 biskupů a zhruba 100 delegátu z celého světa jsem našel mnoho dobrých lidí a že po dobu téměř 3 týdnů společného jednání mezi všemi vládla velmi přátelská a doslova bratrská atmosféra. Vím, že je tomu tak vždycky, když se setkají lidé a jde jim o Kristovu věc, při této biskupské synodě, o křesťanskou víru.

Ale co je to „biskupská synoda“? Je to shromáždění především biskupů z celého světa. Ne všech, to by byl koncil. Na synodu jsou vysláni zástupci jednotlivých biskupských konferencí, a to v takovém poměrném počtu, kolik biskupů v té které konferenci je. Protože naše Česká biskupská konference není veliká, byl poslán jediný delegát. Krom těchto delegátů sám papež Benedikt XVI. jmenoval ještě další biskupy a některé představitele církevních společenství, řeholních komunit a odborníků k tématu synody.

V přímém sousedství audienční auly Pavla VI. ve Vatikánu je vybudována synodální aula, ve které denně probíhala společná jednání za účasti Svatého otce. Tam jsem spolu se všemi účastníky prožil značnou část konání synody. Denně to bylo od 9 do 19 hod. s přestávkou na oběd a římskou siestu. Společnost to byla pestrá. Mluvilo se, dle výběru každého účastníka v 5 světových jazycích. V italštině, angličtině, španělštině, němčině a francouzštině. Každý biskup mohl v synodální aule promluvit v délce max. 5 minut. Dostalo se i na ostatní účastníky podle toho, jak se přihlásili. O čem mluvili biskupové a o čem jsem mluvil já? Všichni informovali o situaci ve své zemi a předkládali podněty k zamyšlení i návrhy, jak by se Nová evangelizace měla uskutečňovat. Můj příspěvek se týkal naší křesťanské přítomnosti v ČR jako menšiny. Většina obyvatel v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se ke křesťanství nehlásí. Zatím. Máme však mnoho národních světců a světic, nebeských pomocníků, a už nezaznamenáváme vyslovené nepřátelství či výsměch vůči Kristu. Připomněl jsem, že v naší zemi není vše zcela ztraceno, ale že existuje oprávněná naděje, křesťanská naděje pro budoucnost, když se my, křesťané, budeme ve většinové nekřesťanské společnosti chovat statečně, nebudeme jen odsuzovat a kritizovat všechno a všechny, když budeme věrně podle Kristových zásad žít a když budeme pamatovat na to, že všichni lidé jsou našimi blízkými. Každý den jsem si z toho, co jsem sám slyšel v příspěvcích ostatních biskupů a dalších delegátů, zaznamenával myšlenky a podněty, které mě zaujaly. Uvádím jen některé: při nové evangelizaci k předávání křesťanské víry je nutné dát pozor na to, že víra je Boží dar a dává jej Bůh, evangelizátoři (to jsme my křesťané, tzn. i ministranti) sice „předávají“, ale vlastně jsou nástroji Božími. Nestačí jen chvilkové nadšení pro křesťanské myšlenky, ale při evangelizaci jde o trvalé setkání s Kristem a jeho církví. Křesťanskou víru si zamilujme a nestyďme se za ni… Těch myšlenek mám zachyceno kolem 150. Při pastoračních návštěvách ve farnostech budu o nich informovat, takže: „Moji milí ministranti, dozvíte se mnoho dalšího, velmi zajímavého, až se uvidíme u vás!“
Pr/Qr:791/0

Zbývá do:

Aktualizace

Anketa 22.01.2021
Během koronavirové krize
můžu chodit do školy a jsem za to rád.
[hlasů: 0]
musím chodit do školy a radši bych se učil z domova.
[hlasů: 1]
nemůžu chodit do školy a štve mě, že se musím učit doma.
[hlasů: 10]
menůžu chodit do školy a je to super, že se můžu učit doma.
[hlasů: 13]

Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 255]
Určitě ne
[hlasů: 20]
Nevím
[hlasů: 49]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 57]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 107]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 278]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 196]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 164]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 109]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 74]
Jsem dívka.
[hlasů: 207]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 71]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
19.1.2021, 16:05
Připravujeme pro vás únorové číslo Tarsicia, bude moc hezké, těšte se.
28.8.2020, 14:26
Omlouváme se, že v posledních měsích nestíháme přidávat archivní čísla Tarsicia ve formátu PDF. Pokusíme se polepšit:)

Kalendář
Získejte Firefox!
Uložit stránku jako domovskou                   Dotazy týkající se TARSICIA pište na redakce@tarsicius.cz                   © 2005 Tarsicius - občanské sdružení