TOPlist
prosincové číslolednové čísloúnorové číslo


Jsi 1281271. návštěvník.
Tento den 436.
Svátek
Dnes má svátek
Julius.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
Náhled titulní strany

Archivní článek

Tarsicius:1/2015
Rubrika:Duchovní slovo otce biskupa
Autor:biskup Jan Vokál
Název:Kráčejte za Kristem
Článek:Milí ministranti,

v uplynulých třiceti letech se mi často vracela vzpomínka, jak stojím na lodi, dívám se do vln a zkouším se smířit s myšlenkou, že už nikdy neuvidím svoje rodiče, sourozence, příbuzné a přátele. Loď plula z tehdejší Jugoslávie do italských Benátek a pro mě to byla jediná cesta, jak se tajně dostat do papežské koleje Nepomucenum v Římě, abych mohl studovat teologii a stát se knězem.

V naší zemi tehdy nebyla svoboda a totalitní režim mi nedovoloval, abych se jako čerstvý absolvent jiné vysoké školy přihlásil na teologickou fakultu. Také moje cesta do Říma byla nelegální a dokonce mě kvůli ní v nepřítomnosti odsoudili za „opuštění republiky“, což byl v době nesvobody trestný čin.
Mnohokrát jsem se později ptal, co mi tehdy dodávalo odvahu či jistotu k takovému kroku. Měl jsem přece tehdy velký strach, asi největší ve svém životě, vůbec nebylo jisté, že se plán podaří. Vždy jsem však došel ke stejné odpovědi: na této cestě mě vedl Bůh, který si mě i přes nepříznivé vnější podmínky sám vyvolil ke službě. Věřil jsem tomu tehdy a věřím tomu i dnes, po více než třech desetiletích, jimiž mě Pán postupně provázel jako bohoslovce, jáhna, kněze a nyní jako diecézního biskupa.
Povolání od Krista se často projevuje tím, že nám do srdce vnáší pokoj a klid i přesto, že rozum si všímá spousty vnějších překážek. Pokud u jedné z možností, kudy se v životě ubírat, v modlitbě cítíme hluboký a trvalý pokoj, právě tehdy nám Bůh dává svou odpověď. Uvědomíme si, že na jiné cestě je sice mnohem méně úskalí, ale náš život by na ní nesměřoval ke skutečnému naplnění.
Život je naplněný jen tehdy, následujeme-li Krista po cestě, na kterou nás On sám volá. Všem Vám ze srdce žehnám, abyste tuto cestu rozpoznali, se vší rozhodností se po ní vydali a vytrvali na ní!
Pr/Qr:1559/0
Zbývá do:


Kalendář
Kontakt na redakci: redakce@tarsicius.cz, tel: 480 023 407, 775 598 604 © 2005-2024 Tarsicius - zapsaný spolek