TOPlist
prosincové číslolednové čísloúnorové číslo


Jsi 1281271. návštěvník.
Tento den 436.
Svátek
Dnes má svátek
Julius.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
Náhled titulní strany

Archivní článek

Tarsicius:1/2015
Rubrika:Zajímavosti
Autor:Zdeněk Drštka
Název:Cesty k jednotě
Článek:I s novým letopočtem se podíváme podrobněji na další z koncilních dokumentů. Tentokrát to bude dekret jménem Unitatis redintegratio. Název vás nemusí děsit; přeložme si ho jako „obnovení jednoty“, a to ne jednoty jen tak ledajaké, ale jednoty křesťanů, jednoty všech, kdo nosí Kristovo jméno.

Sám Kristus pokládal jednotu svých učedníků za nesmírně důležitou; právě za ni totiž prosil v Getsemanské zahradě v předvečer své smrti – a zemřel také proto, „aby rozptýlené Boží děti shromáždil vjedno“ (Jan 11,52). Rozdělení, rozkol, nejednota křesťanů je tedy ve vážném rozporu s Božím plánem. A jak sám Pán upozorňuje, také je na škodu věrohodnosti našeho svědectví.
To má také na srdci Koncil, když hovoří o upřímné touze po jednotě a lítosti z jejího nedostatku. Velmi pozitivně se proto vyslovuje o tzv. ekumenickém hnutí. Za jeho inspirátora neváhají koncilní otcové označit nikoho jiného než Svatého Ducha.
Je ovšem třeba správně chápat pojem „ekumenismus“. Tím se rozumí vztahy mezi těmi, kdo „vzývají trojjediného Boha a vyznávají Ježíše jako Pána a spasitele“, tedy mezi křesťany. Těžko lze hovořit o ekumenických vztazích s věřícími jiných náboženství – zde má své místo takřečený mezináboženský dialog.
Koncil také uvádí cesty, jimiž se úsilí o jednotu má ubírat. Je to na prvním místě obrácení srdce, dále pak společná modlitba a vzájemné poznání. Mnohé rozpory mezi křesťany různých církví jsou totiž často výsledkem předsudků, nepochopení a někdy i zatvrzelosti.
Jistě by nebylo správným řešením odbýt veškeré rozdíly mávnutím ruky a smést je ze stolu. Ale bylo by nesmírně krátkozraké a nepoctivé přehlížet fakt, že je toho mnohem více, co nás spojuje – Koncil připomíná „psané Boží slovo, život milosti, víra, naděje a láska i jiné vnitřní dary Ducha Svatého a viditelné prvky“. Vždyť sám Duch se těchto církví „nezdráhá používat jako prostředků spásy“.
Právě v tomto měsíci, v druhé polovině ledna budeme s celou církví prožívat Týden modliteb za jednotu křesťanů. Ten je také plodem otevřeného přístupu Koncilu k ekumenickým otázkám. Věřím, že i ve svých farnostech, ve svých městech a obcích najdete způsob, jak se do něj zapojit.
Pr/Qr:1361/0
Zbývá do:


Kalendář
Kontakt na redakci: redakce@tarsicius.cz, tel: 480 023 407, 775 598 604 © 2005-2024 Tarsicius - zapsaný spolek