TOPlist
prosincové čísloJsi 758372. návštěvník.
Tento den 113.

Další číslo
Prázdninové číslo už vy‘lo!

Král kvízů
Už je po uzávěrce 162. kola (červenec - srpen)

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Dominik.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:7/2009
Rubrika:Liturgické okénko
Autor:Otec David Henzl
Název:Švýcarská garda - vatikánská armáda
Článek:Švýcarská garda je nejmenší vojenský útvar světa a co do délky své nepřerušené existence zřejmě i nejstarší. Jako ozbrojená jednotka Vatikánu čítá v současnosti 110 mužů, kteří "bohabojně, nezištně, udatně a věrně" slouží nástupci apoštola Petra a v případě nutnosti jsou za papeže připraveni položit i život. Činí tak k 22. lednu již 500 let.Elitní jednotka má v současné době 80 halapartníků, 23 poddůstojníků, 4 důstojníky, 2 bubeníky a jednoho kaplana. Současným velitelem Švýcarské gardy je 36letý Daniel Rudolf Anrig.
Gardisté vládnou halapartnou i automatickou pistolí a mají za sebou náročný výcvik. Nejde tedy o žádnou reprezentativní armádu, i když její skutečná vojenská síla je zanedbatelná. Prvotním cílem však nepřestává být zajištění bezpečnosti papeže a dalších asi 2000 obyvatel Vatikánu. Přesto vojáci v pestrých žluto-modro-červených uniformách čelí v nynější době spíše nájezdům fotografujících turistů a místo ostře nabité zbraně řeší konflikty slova.
"Úlohou mladých vojáků je pečovat o zdvořilou bezpečnost," shrnul poslání gardisty dneška bývalý velitel jednotky plukovník Pius Segmüller. "Pevnost v katolické víře, přesvědčivý křesťanský život, neochvějná věrnost a hluboká láska k církvi a Kristovu vikáři (papeži), vytrvalost v malých i velkých úkolech každodenní služby, odvaha a pokora, porozumění pro bližní jsou ideály Švýcarské gardy," prohlásil 6. května při slavnostní přísaze nováčků čerstvě zvolený papež Benedikt XVI.

Ne každý je povolaný
Slova exvelitele i hlavy katolické církve svědčí o tom, že ne každý adept specifickým nárokům vyhoví. Základním předpokladem k přijetí - kromě švýcarského občanství - jsou nezávadná pověst a úspěšné absolvování odborného vzdělání nebo střední školy. Uchazeči o minimálně dvouletou službu musí mít za sebou švýcarskou prezenční službu, musí být svobodní katolíci ve věku od 19 do 30 let a měřit nejméně 1,74 metru.
Nábor nováčků je ovšem v posledních letech problematický, protože základní mzda 1049,- Eur měsíčně (30.000 Kč) ani prestižní služba ve Vatikánu už nejsou pro mladé muže z bohatého Švýcarska tak přitažlivé jako dříve. Možná i proto tak mohl v květnu 2003 složit přísahu věrnosti první člen tmavé pleti - Švýcar indického původu Dhani Bachmann. Kdo je jednou do gardy přijat, musí nejdřív prodělat třítýdenní výcvikovou školu: korektní zdravení, pochodování, cvičení s halapartnou i s pistolí jsou na denním pořádku. Nováček se musí také naučit orientovat ve svém okolí. Vždyť Vatikán je labyrint chodeb, sálů, dvorů a podzemních sklepení, ale také spletitá houština titulů, hierarchie a rituálů. Při službě v paláci je člen gardy uvaděč a strážce v jedné osobě.

Bylo nebylo
Historie Švýcarské gardy se datuje od 22. ledna 1506, kdy 150 švýcarských žoldnéřů vstoupilo do Vatikánu. Tady jim požehnal papež Julius II. Nebylo to poprvé, co Švýcaři poskytli ozbrojenou pomoc papeži. Již v roce 1479 s nimi papež Sixtus IV. uzavřel dohodu, která mu dávala možnost rekrutovat žoldnéře. Dal pro ně dokonce postavit ubytovnu v dnešní ulici San Pellegrino v Římě. Že při službě hlavě církve může jít opravdu o život, se Švýcaři přesvědčili záhy. Při známém vyrabování Říma 6. května 1527 německými lancknechty pod velením Karla V. zahynulo 147 gardistů, když chránili prchajícího papeže Klementa VII. Díky jejich oběti se mu podařilo běsnění přečkat. Na památku této události skládají nováčci přísahu věrnosti vždy ve výroční den, 6. května.
Poslední bojovou akcí vatikánské armády byla roku 1870 obrana před jednotkami Italského království. Italští dělostřelci tehdy prorazili průlom do hradeb u brány Porta Pia a během útoku zemřelo 49 Italů a 19 Švýcarů. Papež Pius IX. vyvěsil bílý prapor a exkomunikoval všechny, kteří na Vatikán zaútočili.
Mediálně známým v posledních letech byl Alois Estermann, který jako řadový gardista v květnu 1981 vlastním tělem zaštítil papeže Jana Pavla II. při pokusu Turka Aliho Agçi o atentát.

Česká specialita
Zajímavostí také je, že nejmenší vojenský útvar na světě dostal před několika lety obleky z Třeště u Jihlavy. Tehdy pro něj třešťské družstvo vyrobilo 60 historických uniforem. Nyní se průběžně dodělávají jednotlivé kusy podle potřeby.

Slavnostní přísaha
I letos proběhla slavnostní přísaha nových členů švýcarské gardy ve Vatikánu. Vážnost, odhodlanost, věrnost a ostražitost, to jsou vlastnosti Švýcarské gardy, připomněl 6. května 2009 ráno kardinál Tarcisio Bertone. Vatikánský státní sekretář v bazilice svatého Petra předsedal bohoslužbě, která připomněla 147 příslušníků tototo oddílu, kteří 6. května v roce 1527 zemřeli při obraně papeže Klementa VII. Tento den každoročně ti, kdo byli v uplynulých 12 měsících do oddílu přijati, skládají přísahu věrnosti papeži. Přísahu věrnosti Benediktu XVI. a jeho legitimním nástupcům jich dnes v 17.00 při obřadu na nádvoří svého
Damase složilo 32. „Všichni víme, jak důležitý a citlivý je úkol svěřený Oddílu papežské švýcarské gardy: zejména ochrana osoby samotného papeže, dohled nad Apoštolským palácem, nad vstupy do městského státu Vatikán, bezpečnostní i čestná stráž při veřejných obřadech Svatého otce,“ připomněl kardinál Bertone ve své homilii. „Ježíšův příchod je to, co neustále udržuje v bdělosti naši zodpovědnost.“ A bdělost se úzce pojí s modlitbou, dodal.
Pr/Qr:545/0

Zbývá do:

Aktualizace

Za poslední 2 měsíce nejsou žádné
aktualizace stránek.


Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 240]
Určitě ne
[hlasů: 20]
Nevím
[hlasů: 41]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 52]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 104]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 268]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 189]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 157]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 101]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 74]
Jsem dívka.
[hlasů: 195]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 68]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
20.12.2019, 11:16
Redakce Tarsicia přeje všem ministrantům a jejich rodinám požehnané prožití Vánoc a co nejméně nemocí způsobených nastydnutím ve studených kostelech:)
27.6.2018, 11:35
V prázdninovém čísle Tarsicia máme pro každého čtenáře dárek. Na poslední stránce si můžete vystřihnout slevový poukaz do Království železnic a dalších zajímavých atrakcí v Praze.

Kalendář
Získejte Firefox!
Uložit stránku jako domovskou                   Dotazy týkající se TARSICIA pište na redakce@tarsicius.cz                   © 2005 Tarsicius - občanské sdružení