TOPlist
dubnové čísloJsi 928039. návštěvník.
Tento den 126.

Další číslo
7. číslo
Tarsicia vyjde
přibližně za
7 dnů !!!

Král kvízů
Už je po uzávěrce 162. kola (červenec - srpen)

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Adriana.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:1/2003
Rubrika:Aktuálně
Autor:Biskup Petr Esterka
Název:Český pozdrav z Kalifornie.
Článek:Milí ministranti!
Zdravím vás ze slunné Kalifornie. I my tady v lednu sice máme zimu, ale zima není. Na východě a ve středu Spojených států jsou fůry sněhu a teplota hluboko pod 0, zatím co zde je opravdu modrá obloha a teploty dosahují až 80. stupňů Farinhaita, ne Celsia. Přepočítejte si to na své poměry :-). Právě včera jsem očesal na zákrsku před naším centrem zbytek mandarinek. Letos jich tam bylo několik stovek a dozrávaly už kolem Vánoc, takže jsem měl každý den čerstvé ovoce. Také zahradní jahody jsou již zralé. Ty se zde u nás rodí 3× do roka.

Byl jsem požádán, abych vám napsal něco jako „duchovní slovo“ pro ministranty. Abych se přiznal, tak jsem s tímto „duchovním slovem“ trochu čekal, neboť jsem byl kolem Vánoc moc „busy“. Často totiž cestuji, protože třeba jen zde v Kalifornii mám tři „misie“, jakoby farnosti, a to v Los Angeles, kde také bydlím, v San Francisku, kam obyčejně létám letadlem (když tam jedu autem, tak mi do zabere celý den), no a ta třetí misie je v San Diegu, jen 100 mil, ne km, odsud.

Víte, kdo je patronem (vzorem, ochráncem) ministrantů? Alespoň u nás v českých zemích? Sv. Václav! Proč? Protože víme, že sv. Václav od mladých let nejenom přisluhoval knězi, připravoval oltář, ale také pěstoval víno a i chléb pro mši svatou. Také i jako jinoch se účastnil mše svaté a jiných liturgických úkonů, např. nešpor. Jenže sv. Václav nebyl dobrým, ba výborným křesťanem jen v kostele při mši svaté.
Tam jistě získával moudrost a sílu pro každodenní život i mimo kostel. Co pochopil při setkaní s Kristem v Eucharistii, tím také žil, a ne jenom jako mladý chlapec, ale také později jako český kníže. To už musel správně rozhodovat nejen o životě osobním, ale také o životě celého národa. Snažil se pomáhat potřebným, chudým, nemocným, pronásledovaným. Žil přece ještě v době pohanské. Bohatí konšelé často zneužívali svého postavení a své moci a podpláceli soudce, vyvolávali šarvátky a vyvražďovali i celé rody. Vzpomeňte jen na rod sv. Vojtěcha. Mocní zotročovali chudé, prodávali hlavně ženy do otroctví. A Václav, i když byl velmi mladý, se snažil nastolit ve své zemi právo, spravedlnost a křesťanskou lásku. Jak víme, tuto jeho snahu nepochopila ani jeho matka Drahomíra, která zůstala pohankou, ani jeho mladší bratr Boleslav. Ten nejenom že nesouhlasil s Václavovou politikou, ale dokonce zosnoval jeho zavraždění.
Nebyli bychom spravedliví, kdybychom se nezmínili o tom, kde získal Václav svou víru a své křesťanské vychování. O to se zasloužila hlavně jeho babička, sv. Ludmila, která byla i se svým manželem knížetem Bořivojem pokřtěna na moravském Velehradě samotným sv. Metodějem. Křest chápala ne jenom jako liturgii, ale jako způsob života. Byla to právě ona, která svým křesťanským životem ukazovala mladému vnukovi Václavovi, jak má žít. Smysl křesťanského života viděla ve službě potřebným. Mše sv. se stala pro mladého kralevice jakýmsi odrazovým můstkem ke službě bližním.

Moc bych si přál, mladí i starší ministranti, abyste svůj křesťanský život žili nejenom v kostele při liturgii, ale také venku v každodenním životě. K tomu ať vám dopomáhá sv. Václav, váš předchůdce a vzor.
Přeji Vám všem vše dobré a žehnám
Mons. ThDr. Petr Esterka
světící biskup brněnský
sloužící v USA

Rámeček:
Převod mezi stupni Celsia a Farenheita:
[°C] = ([°F] − 32) × 5⁄9
[°F] = ([°C] × 9⁄5) + 32

Převod mezi km a mílemi:
1 km= cca 0,6214 mil
1 mile = cca 1,6093 km
Pr/Qr:2982/0

Zbývá do:

Aktualizace

Anketa 22.01.2021
Během koronavirové krize
můžu chodit do školy a jsem za to rád.
[hlasů: 10]
musím chodit do školy a radši bych se učil z domova.
[hlasů: 4]
nemůžu chodit do školy a štve mě, že se musím učit doma.
[hlasů: 17]
menůžu chodit do školy a je to super, že se můžu učit doma.
[hlasů: 16]

Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 262]
Určitě ne
[hlasů: 22]
Nevím
[hlasů: 51]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 59]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 109]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 289]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 197]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 169]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 115]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 75]
Jsem dívka.
[hlasů: 209]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 74]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
19.1.2021, 16:05
Připravujeme pro vás únorové číslo Tarsicia, bude moc hezké, těšte se.
28.8.2020, 14:26
Omlouváme se, že v posledních měsích nestíháme přidávat archivní čísla Tarsicia ve formátu PDF. Pokusíme se polepšit:)

Kalendář
Získejte Firefox!
Uložit stránku jako domovskou                   Dotazy týkající se TARSICIA pište na redakce@tarsicius.cz                   © 2005 Tarsicius - občanské sdružení